Az oktatás célja a felnövekvő nemzedék társadalmi szokásokra, az életben való boldogulás, és az ehhez szükséges megfelelő ismeretek továbbadása, átadása. Ezt a munkát a tanárok, a pedagógusok látják el. Akiknek nem csak a tényanyag átadása, az ismeretek átadása a feladata, de a nevelés és az életszemlélet fejlődésének formálása is, a társadalmi normáknak megfelelően.

Az rendben van, hogy egy tanár erkölcsileg olyan értéket képvisel, hogy mindenkivel elfogadónak kell lenni. Azonban ha ő maga diszkriminál valakit, mert a tanítvány nem ért egyet az ideológiai nézeteivel, akkor a saját hitvallását is sérti. Gőg mögé bújva pedig azt mondja, hogy az iskola nem engedi azt a magatartást, hogy valaki kijelentse a nyilvánvaló tényt, miszerint az emberek vagy férfiak vagy nők lehetnek. Pedig ezt nem a gyerek találta ki, hogy két nem létezik, csupán figyelt biológia órán. Nem egy nagyon bonyolult a dolog, küllemre is nagy az eltérés a két nem között.

Valaki miképp nevezheti magát pedagógusnak, ha téves információkat próbál belesulykolni a diákjaiba, valami mondvacsinált ideológiával takarózva. Az ésszerű és tagadhatatlan tények elferdítésével mégis miként lehet oktatni az iskolában. Számomra felfoghatatlan, hogy egy egyetemet végzett, az értelmiséghez tartozó diplomás tanár miként válik az egyoldalú és elfogult vélemény szócsövévé. Felül a “szivárványvasútra és lengeti a zászlót”, hogy elfogult és értelmetlen zagyvaságokkal traktálja a diákjait.

Minden diáknak joga van a megfelelő oktatásban részesülni és ha kiküldi az óráról a tanár, akkor megvonja tőle ezt a jogot. Kiküldeni már csak azért sem szabadna, mert ilyenkor felügyelet nélkül marad tanítás közben az iskola területén. Ilyenkor nem tudja felügyelni a nevelését ellátó személy, tehát ha valami történne a diákkal, a tanár felelőssége, mert nem történt volna meg ha nem dobja ki a tanteremből. Nem mellesleg a tanár feladata az is lenne, hogy megtanítsa a diákjait a véleménye kinyilvánítására is. Nálunk is épp elég tanár van, aki elfojtja a gyerekek kreativitását és önálló gondolkodását, ahelyett, hogy szabad gondolkodásra és önkifejezésre biztatná.

Szerintem a tanárnak az értelem lámpásának kéne lennie, aki bevezeti a diákot a világ mélyebb és szélesebb megértésének rejtelmeibe, nem pedig elvakult tévhitek alapján megpróbálni félrenevelni azokat, akik koruknál fogva befolyásolhatók. Mégis milyen értéket képvisel az a pedagógus, aki a tudományos tényeket elferdítve mást állít, mint ami a valóság. A jogszabályokra hivatkozik, de a jogszabályt az ember alkotta. A természetre kéne hivatkozni, ja, hogy ott már nem őt igazolnák a talált bizonyítékok.

A gondolatmenet elindítója a 888.hu egyik írása.