régi könyv

Valamennyien istenek vagyunk, mondta Buddha. Valamennyien tudunk mindent. Csak meg kell nyitnunk az elménket, hogy meghalljuk saját bölcsességünket.   –  Dan Brown  –

Mindannyian az isteni szikrát hordozva jövünk a világra, a feladatunk pedig, hogy lángra gyújtsuk azt.

Az ember a nagy egész része, még ha ezt sokan nem is látják. Kapcsolódunk egy kozmikus tudathoz, ahol minden információ elérhető, hozzáférhető. Minden embernek saját magában kell megtalálni az univerzum igazságát és akkor képes lesz megnyitni elméjét, az univerzum igazságai előtt.

Az ember is épp úgy képes teremteni, mint az, amit istennek hívunk. Földi feladatunk pedig, megtanulni bölcsen használni ezt a képességet, könyörülettel lenni embertársaink iránt. Amikor képessé válunk ezt az erőt úgy használni, hogy nem ártunk vele másoknak, akkor megértettük miért jöttünk ide.