Akkor jön létre egy intelligens civilizáció amikor szülőbolygóján az élet feltételei mellett megteremtődik az univerzum összhangja. Amikor együttlakások, csillagképek és egyéb kapcsolatok rajzolhatók ki. Amikor a bolygó a saját rendszerében végzett mozgása és más a csillagrendszerén kívül eső testek mozgása összhangba kerülhet. Ilyenkor mindig felvirágzik egy civilizáció. És még azelőtt ki kell kerülni a körforgás ciklikus ismétlődéséből, mielőtt ez a rövid összhang megszűnne.

Amint a bolygó kikerül ebből az összhangból, már nem ideálisak a feltétek a földi inkarációk alatt ahhoz, hogy megfelelő energiákat szívjunk magunkba a fejlődéshez.

Mint ahogy az ember fejlődése is ciklusokra van osztva és a tudatnak vannak fejlettségi szintjei, ugyan ezek a szintek megtalálhatóak társadalmi szinten is és bolygó szinten is. A társadalom közös tudatásnak fejlettségi szintjét az azt alkotó emberek tudatának fejlettségi szintje adja meg. Míg a bolygó fejlettségi szintje azt határozza meg, milyen szintű társadalmat képes hordozni.